Vi förmedlar gödsel till Gotland

EkoNatur förmedlar fjäderfägödsel till det svenska lantbruket. I våras, efter två års delägarskap, förvärvade bolaget till 100 %. Utvecklingen har varit väldigt god under den tid man varit engagerad. All förmedling logistiskt är fulltecknad för året. Nu tar man ytterligare ett steg och bygger vidare på konceptet även på Gotland.

– Intresset för organiska gödselmedel totalt sett har ökat, säger Pierre Lindskog, VD på EkoNatur. Vår målsättning är att täcka upp detta behov. Idag levererar vi från Mälardalen och söderut. Men vi har en målsättning att utöka vår geografi vidare.

Nu tar EkoNatur ett steg till och går in på den Gotländska marknaden.
– Vårt nästa steg är att föra vidare konceptet till Gotland. Vi ser en fin marknad här, med duktiga och framåtriktade lantbrukare och har redan nu börjat testköra leveranser till höstrapsen. Under hösten kommer vi att gå ut och marknadsföra våra tjänster inför vårbruket 2017 fullt ut. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Svenska Foders verksamhet; Fole Kvarn AB. Här finns kompetens och lokal förankring.

– Vår målsättning är ju att skapa bättre lönsamhet för våra kunder och sprida kunskapen hur man kan få maximal mängd näring till växterna och samtidigt minimera ammoniakavgången till luften. Men vi sänker även transportkostnaderna mellan leverantör och kund. Det är den stora utmaningen för oss totalt i landet är att hitta så smarta och kostnadseffektiva leveranser som möjligt – för både lantbrukarna och oss.

Nu får alltså även Gotland ta del av denna service.


Kategorier i: