Besök hos Ekobolaget

Ekobolaget Skaraborg AB består av Mattias Eklund på gården Slättäng i Tidavad och Lars Johansson på Skräddaregården i Horn i Västergötland. 

Bekantskapen mellan Mattias och Lars började i samband med inköp av en Cameleon. (System Cameleon är en svenskutvecklad jordbruksmaskin som kan ersätta flera maskiner. Den är uppbyggd på modulteknik och jordbrukaren anpassar maskinen efter ändamål och säsong. Man radsår och kan till exempel radhacka samtidigt som man gödslar med pellets.)

De var båda växtodlare på fritiden och hade båda tagit över föräldragårdarna. Logistiskt låg gårdarna bra till för ett samarbete. Första telefonsamtalet om ett utbyte rörande Cameleonten pågick en och en halv timme. Det klickade direkt mellan Mattias och Lars och ett första samarbete inleddes. 2013 bildades Ekobolaget Skaraborg AB. Nu arbetar de nästan heltid med bolaget men har kvar viss sidoverksamhet inom byggbransch och farmartjänst.

Män framför en Cameleon-maskin

Fördelarna med en gemensam bolagsdrift är många. Dels krävdes mer areal för att rättfärdiga investeringar och det löste sig enkelt med ett samarbete. Den stora vinsten är de ense om; det är utbytet med varandra. Att vara två är roligare, både i med- och motvind.
– Vi har samma grundtänk, men vi är bra på olika saker och där skapas både bredd och vinst, berättar Lars.

Gårdarna ställde om till eko 1995 respektive 2006 och såhär efteråt kan de berätta att det hela inte var så genomtänkt egentligen utan faktiskt mest föll sig så. Beslutet att lägga om var inte av ideologiska skäl utan också av såväl ekonomiska som av nyfikenhet. Det kändes nytt och kul!

Samarbetet med EkoNatur

Samarbetet mellan Ekobolaget och EkoNatur har nu pågått sedan våren 2015. Parterna ingick sedan januari 2016 ett leveransavtal rörande hönsgödsel som är uppdelat på tre leveransperioder per år; december-januari: lagring på platta. Denna period har de ett bättre gödselpris samt lägre transportkostnad (lågsäsong). Juli: till höstrapsen, samt augusti: till höstgrödor.

Båda parter är överens om vinsten med att ha knutit avtal. Man säkrar därigenom tillgången och vet att man får de volymer man behöver och planerat efter.
– Det ligger en stor säkerhet i det, säger Mattias. Samarbetet med EkoNatur har funkat jättebra, tycker vi båda två.

– En viktig del är kontakten med åkaren som alltid aviserar när han är på väg, inte när han redan står på gården, konstaterar Lars. Vid något tillfälle kom vi inte ut på fältet på grund av vädret, då funkade det ändå att höra av sig och få skjuta upp leveransen.

Ser ljust på framtiden

När Tidningen frågar vad kollegorna tänker om den ekologiska tendensen framöver, så tror de på en stadig uppgång. Konsumenterna har råd och medvetenheten har ökat. Vi vill veta vad vi stoppar i oss och vad vi ger våra barn att äta. Däremot behövs både konventionell odling och ekologisk. Ekobolaget menar att dessa två former av odling snarare kompletterar varandra än konkurrerar och att mixen är nödvändig.

Organisk gödning ligger i tiden och ger bevisligen en högre mullhalt. Diskussionerna går varma gällande det mest effektiva sättet att sprida. Ska det plöjas ned? Harvas? Pierre Lindskog på Ekonatur är överens med Mattias och Lars om att en kombination över tid och tillfälle är att föredra.

Odlingsförsök är alltid aktuella i branschen och Ekonatur har tidigare gjort försök med nedplöjningsdjup. Fler försök planeras framöver.

Framöver hade Ekobolaget gärna sett en gemensamt utvecklad gödselstrategi.
– Vill slutkunden ha en kvarnvara måste vi kunna ta fram det, det skulle hela branschen tjäna på, säger Mattias. I slutändan handlar det om att få fram det kunden vill ha. Och i det ligger stora pengar.

Fakta

  • Ekobolaget använde gödsel från Ekonatur som är från frigående värphöns och tillåten för all odling.
  • Gödseln har för denna säsong används enligt följande plan: Nedplöjning till höstvete  på hösten 2015: 3-4 ton per hektar, på detta spred man sedan på våren och radhackade samtidigt som man spred på de grödor som inte fått nedplöjning på hösten.
  • Till havren harvade man ned 4-5 ton/ha.
  • Till höstrapsen kommer man att lägga 4-5 ton för att sedan sprida till höstgrödorna igen hösten 2016.

Kategorier i: