Om oss

Nu

EkoNatur är sedan 1 januari 2016 ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen.

EkoNaturs grundare Rune Johansson var initiativtagare till slaktkycklingsuppfödningen i Sverige genom importen av de första verkligt tunga fjäderfäraserna till Sverige 1958. Därefter byggde han upp en kläckeriverksamhet, som försåg större delen av landet med daggamla kycklingar för slaktkycklingsuppfödning. Rune började också redan på 60-talet med förmedling av gödsel, då uppfödarna hade svårt att bli av med gödseln. Han tog också initiativet till organisationen Svensk Fågel, då under namnet Broilerintressenters Förening, och även initiativet till vår egen salmonellakontroll som är unik i världen och mycket viktig för Sverige. Nämnas kan också att EkoNatur konstruerade och lät tillverka de första komplett utrustade, prefabricerade kyckling-, höns- och svinhusen i Sverige.

Affärsidé

EkoNatur förmedlar organisk gödning för all typ av odling och till all växtodling inom lantbruk och livsmedelsindustrin. Vi ska vara en flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet och optimerade transportlösningar. Vi hjälper våra kunder att investera och öka lönsamheten i sin verksamhet med ett “fullgödselmedel i tiden”.

Vision

Att vara en av våra kunders nyttigaste leverantörer samt verka för ökat medvetande om fjäderfägödselns positiva egenskaper för jorden.

Vill du veta om du kan bli leverantör till oss?

Kontakta oss, vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet.

Pierre Lindskog

Pierre Lindskog

Tel: 0510-828 28
E-post: pierre.lindskog@svenskafoder.se