Vision och affärsidé

Affärsidé

EkoNatur förmedlar organisk gödning för all typ av odling och till all växtodling inom lantbruk och livsmedelsindustrin. Vi ska vara en flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet och optimerade transportlösningar. Vi hjälper våra kunder att investera och öka lönsamheten i sin verksamhet med ett “fullgödselmedel i tiden”.

Vision

Att vara en av våra kunders nyttigaste leverantörer samt verka för ökat medvetande om fjäderfägödselns positiva egenskaper för jorden.

Välj oss!

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant?

Vill du veta om du kan bli leverantör till oss?
Kontakta oss, vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet.

Pierre Lindskog