Search
Close this search box.

Cirkulär, hållbar näring gör underverk för växter

Ekonaturs insektsfrass

Ekonatur har utvecklat och finslipat sitt arbete med förmedling av gödsel – fram till nyss har det bara handlat om fjäderfägödsel. Men nu trampar företaget ny mark och tar vara på även insekternas spillning: det som vi kallar frass! Pierre Lindskog, VD för Ekonatur, berättar här om den nya produkten som alltså utvecklar ytterligare den resa vi börjat kring ta tillvara proteinkällor som inte lämnar för stora avtryck på klimatet.

Det är mycket som händer just nu i världen. Och när det gäller klimatet behöver vi alla göra en ansträngning. DLG-koncernen i stort har i sin nya strategi gjort det till sin huvudpunkt – genom att agera, skapar man framtiden: Creating the future. Men det intressanta är att förändringen pågår på alla håll och kanter. Arbetet och utvecklingen sker även i de mindre företagen. Åtagandet händer på flera plan samtidigt – och det är precis så en revolution sker. Plötsligt är det som vi för bara något år sedan såg som underligt och apart, del av vår vardag och lika självklart som om det alltid funnits. Ekonatur är inne i en sådan fas när man nyligen introducerade sin nya produkt: Insektsfrass.

Hållbarhet skapas genom ett cirkulärt system

Men vi börjar från början. Insekter odlas idag för att framställa protein för såväl foderindustrin som humankonsumtion – det här är ett område som utvecklats väldigt kvickt, och som vi kommer att få se mycket mer av framöver. Inte minst investerar DLG-koncernen i ett stort industriellt projekt för insektsprotein. I Sverige finns ett företag som heter Tebrito som under flera år arbetat för att utveckla proteinproduktion industriellt. De har valt att arbeta med mjölmasken, som egentligen är en larv: en art som vi hittar i vår egen miljö här i Sverige. Pierre Lindskog förklarar vad Tebrito jobbar med, Ekonaturs del i detta:

-Mjölmasken odlas bland annat på kli eller på maltrester från ölindustrin, vilket på så vis omvandlar rester från svensk spannmålsindustri – vilket är Svenska Foder och Ekonaturs huvudbransch. Det vi nu gör med hjälp av insektsfrassen är att återföra spillningen från insekterna till jorden – som ett stimulerande näringstillskott!

-Det här skapar ett resurseffektivt, cirkulärt kretslopp för produktion av mat – som dessutom ger ökad prestanda i framtidens växtodling. På riktigt ett hållbart sätt att förse en växande befolkning med mat.

Superfood för växterna

Frassen innehåller en 100%-ig naturlig blandning av skal och spillning från insekter med ett högt innehåll av kitin. Produkten är värmebehandlad och består av ett torrt och luktfritt pulver som lätt går att använda året om, såväl inne som ute. Frassens balanserade NPK-värde gör att växten inte tröttas ut av näringen. Man skulle kunna kalla växternas egna superfood. Till skillnad från vanlig gödsel som används för att förbättra jordmånen främst för att få växterna att växa snabbare, är frass ett biostimulerande medel som främjar tillväxt och utveckling under hela livscykeln från grodd till avmognad på ett antal sätt:

-Insektsskiten hjälper till att motverka skadedjur och patogener för att minska risken för gulning, brunfärgning eller död av löv och stjälkar, berättar Pierre Lindskog. Frassen stimulerar växtens immunförsvar och gör grödan mer motståndskraftig mot sjukdomar, skadegörare, kyla och torka. Dessutom innehåller produkten alla tillgängliga makro- och mikronäringsämnen så att jorden får en optimal balans för tillväxt och blomning.

-Det är på sätt och vis naturens eget underverk, eftersom insektsspillningen stimulerar den naturliga förmågan till växtkraft, konstaterar han.

Frassen är alltså inte ett gödselmedel i vanlig bemärkelse, utan ser istället till att växten bättre utnyttjar gödseln som tillförs – den innehåller alla tillgängliga makro- och mikronäringsämnen så att jorden får en optimal balans för tillväxt och blomning.

Större förpackningar i framtiden

Just nu säljs insektsfrass i påsar med 100 gram. Men det finns större visioner i Ekonatur längre fram kring denna produkt.

-Det här är en utvecklingsbar marknad, som vi tror mycket på, säger Pierre Lindskog. Den består av så många olika delar som gynnar miljö och klimat, att vi tror användningsområdet kommer att utökas ganska snabbt. Det första målet är större förpackningar för specialodling och växthus.

-Det är en spännande ny produkt, som vi tror mycket på, avslutar han.

Varför mjölmaskar?

Mjölmask är en av de mest lämpade insektsarterna att använda om man har industriella ambitioner. Mjölmasken kräver inte mycket värme eftersom de lever nära varandra i mängder. Hur de föds upp liknar väldigt mycket deras naturliga livsmiljö. De släpper i princip inte ut någon CO2 och behöver mycket lite utrymme och vatten. För en mjölmask krävs 5 kg icke-mat (restprodukter från t.ex. lantbruket som inte gör nytta någon annanstans) för att ge 1 kg ätbart protein och 2 kg organiskt gödningsmedel. Eftersom uppfödning av mjölmask inte använder mat för att producera mat ger det att utsläppen blir rekordlåga. Det enda som i dagsläget ligger produktionen i fatet är acceptansen för att äta insekter. Man vill inte veta att man äter det, i dagsläget. Men man ser snabbt en förändring på även denna punkt. Som alternativ till annan proteinproduktion är det en spännande produktion. Självklart går proteinproduktionen även till djurfoder.

Källa: https://www.svenskafoder.se/cirkular-hallbar-naring-gor-underverk-for-vaxter/