Gödning för ekologisk odling

Godkänd för ekologisk odling

Vi på Ekonatur producerar pelleterad fjäderfägödsel och insektsfrass. Alla våra produkter är dessutom producerade i Sverige och godkända för ekologisk odling.

Vi följer de riktlinjer som Jordbruksverket har för ekologisk produktion.

Visste du att...

… biostimulanter är sedan 2019 en egen produktkategori inom förordningen för gödselprodukter och är godkända för ekologisk odling.

Ekonaturs pelleterade höngödsel

Fjäderfägödsel - näring för välmående växter

Vår pelleterade hönsgödsel kommer från svenska frigående värphöns och har genomgått värmebehandling, är hygieniserad och är tillverkad helt utan tillsatser. Dessutom är den godkänd för ekologisk odling.

Insektsfrass - Biostimulant & växtnäring för livskraftiga växter

Insektsfrass är en 100 % naturlig blandning av spillning och foderrester från insekter, producerade i Sverige, med ett högt innehåll av kitin. Ett näringsrikt, torrt och luktfritt pulver för alla typer av växter, såväl i växthus som på fönsterbrädan.

Tips & råd om trädgård & plantor

Flicka doftar på planta

Mer kärlek till jorden

Jorden är en fantastisk naturresurs, kanske världens viktigaste miljö. Där finns ett myllrande ekosystem som bryter ner organiskt material, vittrar mineral och betjänar hela biosfären.

Läs mer »

Älskade lilla daggmask

Vilket jobb du gör. Daggmaskens avföring, slem och gångar bidrar till en god jordstruktur. Jorden blir porös och varm och håller näring, vatten och syre

Läs mer »