Search
Close this search box.

Frågor & svar

Är Ekonaturs produkter godkända för ekologisk odling?

Ja, Ekonaturs produkter är enligt regler från Jordbruksverket godkända för ekologisk odling.

Är Ekonaturs hönsgödsel svenskproducerad?

Ja, vår gödsel kommer från svenska frigående värphöns och är dessutom torkad/hygeniserad, pelleterad och packad i Sverige.

Vad är Insektsfrass?

Ekonaturs insektsfrass består av 100 % spillning samt skalrester från mjölmaskar producerade i Sverige.

Är Ekonaturs insektsfrass svenskproducerad?

Ja, vår insektsfrass kommer från mjölmaskar som odlas i Sverige. Produkten torkas/hygeniseras och packas även i Sverige.

När på året passar det bäst att använda insektsfrass?

Du kan med fördel använda insektsfrass till dina krukväxter under hela året. 

Kan man använda hönsgödsel i pallkragar?

Absolut. Organisk gödning bygger upp mikro- och makrofloran i alla jordar. Just i pallkragar rekommenderar vi vår Hönsgödsel med biokol som bidrar till att hålla vätska och näringsämnen i jorden, vilket är en fördel då pallkragar torkar ut snabbare än ett vanligt trädgårdsland.

Varför ska man använda biokol i sin odling?

Biokol är ett fantastiskt jordförbättringsmedel som likt en tvättsvamp håller vatten, näring och syre i jorden. Väl i jorden blir biokolet dessutom en kolsänka som bidrar till en grönare miljö.

Vad är en biostimulant?

Biostimulanter är produkter baserade på naturligt förekommande substanser. De kan bearbetas vidare via biologiska processer såsom jäsning. Biostimulanter ökar grödans inneboende processer för tillväxt.

Vad är pyralider?

Pyralider är ett samlingsnamn på klopyralid och aminopyralid, som är ett vanligt ogräsmedel (herbicid) i konventionellt jordbruk i både Sverige och utomlands. De verkar genom att hämma växtens utveckling av blad, skott och blommor. I teorin hindras växthormonet auxin, som slutar fungera normalt.

Pyralider bryts ner långsamt. Efter vad man vet kan det ta minst ett år innan de är borta. Medlet kan därför finnas kvar i kretsloppet när det väl kommit in i växterna.

Snabbast går nedbrytningen i en fuktig, varm jord, rik på mikroorganismer. I den miljön bryts pyraliderna ner på några månader visar forskning.

Var hittar man Ekonaturs produkter?

Ekonaturs produkter finns i Djur & Naturs webbshop samt i deras ca 37 butiker och hos återförsäljare knutna till Svenska Foder runt om i landet. Mer info och butiker hittar du i menyn under butiker.

Var kommer Ekonaturs hönsgödsel från?

Vår hönsgödsel kommer från svenska frigående värphöns.

Hur använder man hönsgödsel?

Pallkragar/odlingsbänkar för grönsaker

Blanda ner 2-4 liter pellets per pallkrage/odlingsbänk i hela jordvolymen när jorden görs i ordning för sådd eller plantering. Den högre doseringen för näringskrävande växter som kål, morötter, sallad och lök. Den lägre för te.x baljväxter som ärtor och bönor.

 

Potatis- och köksträdgård, rabatter m.m

Mylla ner ca. 1-3 dl per m2 innan sådd eller plantering. Underhållsgödsling under sommaren kan göras med ca. 1-2 dl per m2. Den högre doseringen används till mer näringskrävande växter som te.x kålväxter, tomat och gurka.

 

Jordgubbar

Mylla ner ca. 2 msk/planta på våren. Ge ytterligare 2 msk direkt efter skörd.

 

Buskar och träd

Beräkna ca. 1 dl per buske och upp till 5 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket för där är rötterna som mest aktiva). Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.

 

Grönyta/gräsmatta

Sprid ca. 2 dl per m2 när gräset börjar grönska på våren.

Vilken tid på året är det bäst att använda hönsgödsel?

Vårens giva av hönsgödsel i jorden är grunden. Därefter kan du stödgödsla i mindre mängd under säsongen för att sedan avsluta med en bra höstgiva.

Kan man använda insektsfrass till krukväxter?

Ja, den passar utmärkt till krukväxter då det är en lagom kraftfull gödning och lika en biostimulant.

Varför ska man använda långtidsverkande gödsel?

Organisk gödning som hönsgödsel bygger jorden samtidigt som den tillför näring. Hönsgödsel är en långsiktig ”investering” i jorden till skillnad mot konstgödning som enbart tillför näring.

Vad är Superhumus?

Humus är svampar och bakterier. Dess svarta färg kommer från den höga halten av kol. När humus sönderfaller, ger den kväve, fosfor, kalium och magnesium till marken och växterna. Det är den mest näringsrika och organiska nedbrytningsprocessen i världen.

Vad är kitin?

Kitin är en seg aminopolysackarid som ingår, tillsammans med bland annat proteiner, i många ryggradslösa djurs skal.

Innehåller Ekonaturs hönsgödsel pyralider?

I de senaste testerna har pyralidnivåerna varit obefintliga.