För ekologisk &
konventionell
produktion

Riktlinjer för gödselmedel & stallgödsel

Ekonatur följer Jordbruksverkets riktlinjer för gödselmedel/stallgödsel vilket innebär att vår hönsgödsel är:

Tillåtet för ekologisk/KRAV-produktion: gödsel från; frigående värphöns, livkycklingar,  ”mamma” höns samt ekologisk/KRAV-produktion.

Ej tillåtet för ekologisk/KRAV-produktion: gödsel från; slaktkyckling samt burgående värphöns.

Intresserad av organisk gödning till dina fält?

Med fjäderfägödsel kan du sänka dina kostnader och samtidigt få en bördigare och mindre torkkänslig jord. 

Tips & råd om lantbruk