Sök
Stäng denna sökruta.

Fjäderfägödsel

Ett fullgödselmedel i tiden

Fjäderfägödsel – gödning med extra allt

Fjäderfägödsel är ett organiskt material som innehåller både makro- och mikroämnen. Med Ekonaturs gödsel får du en allsidig näring, ett fullgödselmedel i tiden.

Med fjäderfägödsel kan du sänka dina kostnader och samtidigt få en bördigare och mindre torkkänslig jord. Fjäderfägödsel har unika markförbättrande egenskaper som gör jorden mer lättbrukad. Att använda näringsrik organisk gödning är bra för alla slags jordar. Effekten är långsiktigt och gödslar du kontinuerligt bygger du upp det viktiga livet i jorden.

Fjäderfägödsel är mer än kväve och fosfor

De viktiga närings- och makroämnena består av: kväve (N), fosfor (F) och kalium (K).

Men jordens innehåll av mikroämnen har också stor betydelse för att växten ska utvecklas normalt. Viktiga mikroämnen är: järn, mangan, bor, zink, koppar, molbyden, klor, kobolt och nickel.

En bra näringsbalans bygger upp mullhalten på sikt och det är i mullen som den mesta näringen finns – och om jorden är näringsrik så blir grödan det också.

Frigående värphöns och livkycklingar – för all odling, inklusive ekologiska och KRAV

Värphönsgödselns näringsinnehåll varierar mer än gödsel från slaktkycklingar. Det beror bland annat på de olika typerna av inhysningssystem och skillnader i utrustning. Men allteftersom de nya stora värphönsstallarna utvecklas kommer en mer likvärdig gödsel att levereras.

Näringsinnehåll, snittvärden

TS – ca 35%
N – 25 kg/ton gödsel
P – 6 kg/ton gödsel
K – 10 kg/ton gödsel

Slaktkycklinggödsel – för konventionell odling

Gödsel från slaktkycklingar innehåller oftast samma mängd näring oavsett varifrån den kommer.

Näringsinnehåll, snittvärden

TS – ca 60%
N – 35 kg/ton gödsel
P – 7 kg/ton gödsel
K – 18 kg/ton gödsel

Därför ska du bruka ned gödseln så snart du spridit den

För att inte ammoniakdelen ska gå förlorad som näring för växterna bör du bruka ned gödseln så snart du spridit den. Nedbrytning kan ske med plöjning, myllning och harvning (till exempel vid ogräsrensning).

Observera att du under en växtföljd inte får använda mer än 22 kilo P per hektar i genomsnitt. Vi ser till att köparna av gödsel har tillräckliga arealer för spridning av den mängd gödsel som är aktuell.

Behöver du tips på bra maskinstationer eller duktiga personer för hjälp med spridning? 

Tips & råd om lantbruk

Begynnande gröda

Biostimulanter – plantornas energiboost

Produktionen av biostimulanter har ökat lavinartat till denna säsong. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och välja rätt. Kan en biostimulant hjälpa din specifika gröda under vissa förhållanden?

Läs mer »