Search
Close this search box.

Insektsfrass

Biostimulant & växtnäring för livskraftiga plantor

Insektsfrass – en hållbar och cirkulär växtnäring och biostimulant

Insekter odlas idag för att framställa protein för såväl foderindustrin som humankonsumtion. EkoNaturs samarbetspartner Tebrito, ett svenska företag som under flera år arbetat för att utveckla proteinproduktion industriellt. Valet blev att jobba med mjölmasken, som egentligen är en larv: en art som vi hittar i vår egen miljö här i Sverige. Mjölmasken odlas bland annat på kli eller på maltrester från ölindustrin, vilket på så vis omvandlar rester från svensk spannmålsindustri – vilket är Ekonaturs ägare Svenska Foders huvudbransch.

Det vi nu gör med hjälp av insektsfrassen är att återföra spillningen från insekterna till jorden – som ett stimulerande näringstillskott! Det här skapar ett resurseffektivt, cirkulärt kretslopp för produktion

av mat – som dessutom ger ökad prestanda i framtidens växtodling. På riktigt ett hållbart sätt att förse en växande befolkning med mat.

Insektsfrass - en biostimulant & växtnäring för vackra och livskraftiga plantor

Insektsfrass är en 100 % naturlig blandning av spillning och foderrester från insekter, producerade i Sverige, med ett högt innehåll av kitin. Ett näringsrikt, torrt och luktfritt pulver för alla typer av växter, såväl i växthus som på fönsterbrädan. Insektsfrass är inte ett gödselmedel i vanlig bemärkelse, utan ser istället till att växten bättre utnyttjar gödseln som tillförs.

Den innehåller alla tillgängliga makro- och mikronäringsämnen så att jorden får en optimal balans för tillväxt och blomning.

Insektsfrass är ett biostimulerande medel som främjar tillväxt och utveckling hos plantor under hela livscykeln, från groning till avmognad.

Därför är insektsfrass superfood för dina växter

  • Insektsfrass hjälper till att motverka skadedjur och patogener och minskar därmed risken för gulnade blad, brunfärgning, eller till och med död av löv och stjälkar.

  • Insektsfrass stimulerar växtens eget immunförsvar och gör grödan mer motståndskraftig mot sjukdomar, skadegörare, kyla och torka.

  • Insektsfrass innehåller alla tillgängliga makro- och mikronäringsämnen så att jorden får en optimal balans för tillväxt och blomning.

Visst du att...

… biostimulanter är sedan 2019 en egen produktkategori inom förordningen för gödselprodukter och är godkända för ekologisk odling.

Plantera med insektsfrass

Detta innehåller Insektsfrass

Innehåll per 100g:

Kväve (N) 3%
Nitrat-N 0.0004%
Ammonium-N 0.04%
Fosfor (P) 3%
P-AI 0.15%
Kalium (K) 2%
K-AI 0.18%       
Koppar (Cu) 0.22%
Järn (Fe) 2.5%
Mangan (Mn) 1.9%
Zink (Zn) 1.3%

Torrsubstans 95%
Organiskt innehåll 35%

NPK 3-3-2

Var lugn!
Det finns inga insekter kvar i påsen. Näringen är siktad och värmebehandlad vid över 70 grader.

Så här använder du insektsfrass

  • Använd 1-2 gånger i månaden på såväl växter inom- som utomhus, året runt.

  • Strös direkt på jorden. 1 matsked till en normalstor kruka räcker. Påta i det översta jordlagret och vattna som vanligt.

  • Du kan även blanda 2 matskedar till 1 liter vatten. Sen är det bara att vattna på som vanligt.
1-matsked-Ekonatur-insektsfrass

Tips & råd om trädgård & plantor

Att så i mars

Under mars kan vi äntligen börja odla ”på riktigt”. Nu passar det att börja direktså, om jorden börjat tina lite såklart. Här är grödorna du

Läs mer »