Search
Close this search box.

Lantbruk

Växtnäring för hållbara jordar

Jordens näringsbalans

Jorden är en fantastisk naturresurs, kanske världens viktigaste miljö. Där finns ett myllrande ekosystem som bryter ner organiskt material, vittrar mineral och betjänar hela biosfären.

Men den naturliga näringsbalansen i jorden rubbas när vi brukar den och det är därför vi måste tillföra naturlig näring för att inte riskera naturens eget kretslopp. Vi måste ge jorden en chans att hålla fukt, näring och syre. En god markstruktur är en investering för ett hållbart jordbruk.

Daggmasken - vår smartaste ingenjör

Daggmasken har en stor betydelse för jordens fruktbarhet. De viktiga små djuren omvandlar inte bara det organiska materialet utan de gräver också mästerliga gångar. Där kan växtrötterna ta sig fram, luften komma in och regnet infiltrera. En fin väv av små hålrum skapas som släpper igenom vatten ända ner till grundvattnet. Daggmaskarna motverkar med andra ord erosion där vattnet istället rinner av på ytan och drar med sig matjorden.

Boosta jorden med hönsgödsel

Det är mullen som försvinner i det moderna jordbruket. Mångfalden och antalet organismer minskar och helheten faller sönder. Daggmaskarna, som vi behöver tonvis av, gillar varken syntetiskt gödning eller bekämpningsmedel. Förutom att det är dyrt med konstgödsel så riskerar man alltså att utarma jorden. Men om jorden är död kan man boosta den med hönsgödsel. När daggmaskar, bakterier och svampar trivs igen så har den nedåtgående spiralen brutits. Jorden börjar andas, rötterna utvecklas och vattnet stannar kvar i jorden. Jord ska lukta gott!

Sänkta kostnader och bördigare jord

Med fjäderfägödsel kan du sänka dina kostnader och samtidigt få en bördigare och mindre torkkänslig jord. Hönsgödsel har unika markförbättrande egenskaper som gör jorden mer lättbrukad. Effekten är långsiktig och gödslar du kontinuerligt bygger du upp livet i jorden.

Honsgodselspridning-pa_falt-scaled.webp
Tupp-och-honor

Det började redan 1960

Eko­na­turs grun­da­re Rune Jo­hans­son var ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till slakt­kyck­lingsupp­föd­ning­en i Sve­ri­ge genom im­por­ten av de förs­ta verk­ligt tunga fjä­der­fä­ra­ser­na till Sve­ri­ge 1958. Där­ef­ter bygg­de han upp en kläc­ke­ri­verk­sam­het, som för­såg stör­re delen av lan­det med dags­gam­la kyck­ling­ar för slakt­kyck­lingsupp­föd­ning.

Rune bör­ja­de redan på 60-ta­let med för­med­ling av göd­sel, då upp­fö­dar­na hade svårt att bli av med göd­seln. Han tog också ini­ti­a­ti­vet till or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Fågel, då under nam­net Broi­ler­in­tres­sen­ters För­e­ning, och även ini­ti­a­ti­vet till vår egen sal­mo­nella­kon­troll som är unik i värl­den och myc­ket vik­tig för Sve­ri­ge. Näm­nas kan också att Eko­na­tur kon­stru­e­ra­de och lät till­ver­ka de förs­ta kom­plett ut­rus­ta­de, pre­fab­ri­ce­ra­de kyck­ling-, höns- och svin­hu­sen i Sve­ri­ge.

Tips & råd om lantbruk

Begynnande gröda

Biostimulanter – plantornas energiboost

Produktionen av biostimulanter har ökat lavinartat till denna säsong. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och välja rätt. Kan en biostimulant hjälpa din specifika gröda under vissa förhållanden?

Läs mer »