Sök
Stäng denna sökruta.

Detta är EkoNatur – ekologisk odling

Flicka doftar på planta

Ekologisk gödsel

EkoNatur förmedlar organisk gödning och växtnäring för allt typ av odling och växtodling inom lantbruk, livsmedelsindustri, trädgård och för inomhusplantor såväl i växthus som för plantor på fönsterbrädan.

Produkterna tillför mikro- och makronäringsämnen i jorden och växten. Viktiga ämnen som ökar mullhalten. Alla produkter kommer från gårdar och odlingar i Sverige och är godkända för ekologisk odling såväl för Sveriges lantbrukare som för konsument.

Inom lantbrukssektorn vill vi vara en flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet och optimering av transportlösningar. Ekonatur hjälper sina kunder att investera och öka lönsamheten i sin verksamhet med fullgödselmedel i tiden.

En person gödslar med hönsgödsel för att ge växten bättre vinterhärdighet. Kalium och fosfor ger växten bättre vinterhärdighet

Redan på 60-talet

Ekonaturs grundare Rune Johansson var initiativtagare till slaktkycklingsuppfödningen i Sverige genom importen av de första verkligt tunga fjäderfäraserna till Sverige 1958.

Därefter byggde han upp en kläckeriverksamhet, som försåg större delen av landet med dagsgamla kycklingar för slaktkycklingsuppfödning.

Rune började redan på 60-talet med förmedling av gödsel, då uppfödarna hade svårt att bli av med gödseln. Han tog också initiativet till organisationen Svensk Fågel, då under namnet Broilerintressenters Förening, och även initiativet till vår egen salmonellakontroll som är unik i världen och mycket viktig för Sverige. Nämnas kan också att Ekonatur konstruerade och lät tillverka de första komplett utrustade, prefabricerade kyckling-, höns- och svinhusen i Sverige.

Hönsgödsel

Sedan 2020 tillverkar Ekonatur pelleterad hönsgödsel i säck till konsumentmarknaden, produkter som till 100% består av gödning från svenska frigående värphöns. Hönsgödsel ger snabb effekt på tillväxten. Du tillför också viktiga ämnen för att utveckla mikro- och makronäringsämnena i jorden.

Pelletsen strös ut på jorden, blandas ner i jordblandningen eller löses i vatten för gödselvattning. Hönsgödseln bör myllas ner i jorden för att näringen bäst ska komma till nytta.

Vår pelleterade hönsgödsel kommer från svenska frigående värphöns och har genomgått värmebehandling, är hygieniserad och är tillverkad helt utan tillsatser. Dessutom är den godkänd för ekologisk odling.

Mycket kärlek blir det!

Insektsfrass

2022 tog Ekonatur ytterligare ett kliv in på konsumentmarknaden men nu via produkten insektsfrass. Insektsfrass består av 100% spillning och foderrester från insekter producerade i Sverige.

Ett näringsrikt, torrt och luktfritt pulver för alla typer av växter, såväl i växthus som på fönsterbrädan. Insektsfrass är inte ett gödselmedel i vanlig bemärkelse, utan ser istället till att växten bättre utnyttjar gödseln som tillförs.

Biostimulanter – plantornas energiboost

Den innehåller alla tillgängliga makro- och mikronäringsämnen så att jorden får en optimal balans för tillväxt och blomning.

Insektsfrass är ett biostimulerande medel som främjar tillväxt och utveckling hos plantor under hela livscykeln, från groning till avmognad.