Fjäderfägödsel – gödning med extra allt

Fjäderfägödsel är ett organiskt material som innehåller både makro- och mikroämnen. Med Eko Naturs gödsel får du en allsidig näring, ett fullgödselmedel i tiden.

Med fjäderfägödsel kan du sänka dina kostnader och samtidigt få en bördigare och mindre torkkänslig jord. Hönsgödsel har unika markförbättrande egenskaper som gör jorden mer lättbrukad. Att använda näringsrik organisk gödning är bra för alla slags jordar. Effekten är långsiktigt och gödslar man kontinuerligt bygger man upp livet i jorden.

Hönsskit - mer än kväve och fosfor

De viktiga näringsämnena, makroämnen, består av: Kväve (N), Fosfor (F) och Kalium (K).

Men växternas innehåll av mikroämnen har också stor betydelse för att växten ska utvecklas normalt. Viktiga mikroämnen är: järn, mangan, bor, zink, koppar, molbyden, klor, kobolt och nickel.

En bra näringsbalans bygger upp mullhalten på sikt och det är i mullen som den mesta näringen finns – och om jorden är näringsrik så blir grödan det också.

Höna på stubbåker

Vår fjäderfägödsel

Slaktkycklingar & burgående värphöns
För konventionell odling

Gödsel från slaktkycklingarna innehåller oftast samma mängd näring oavsett varifrån den kommer.

Näringsinnehåll, snittvärden:

TS ca 70%
N 35 kilo per ton gödsel
P 7 kilo per ton gödsel
K 18 kilo per ton gödsel

Frigående värphöns & livkycklingar
För all odling, inklusive ekologisk och KRAV

Värphönsgödselns näringsinnehåll varierar mer än gödsel från slaktkycklingar. Det beror bland annat på de olika typerna av inhysningssystem och skillnader i utrustning. Men allteftersom de nya stora värphönsstallarna utvecklas kommer en mer likvärdig gödsel att levereras.

Näringsinnehåll, snittvärden:

TS ca. 40%
N 25 kg per ton gödsel
P 6 kg per ton gödsel
K 10 kg/ton per ton gödsel

All fjäderfägödsel som Ekonatur hämtar är lagrad under tak i gödselhus.