Förvalta din jord

Jorden är en fantastisk naturresurs, kanske världens viktigaste miljö. Där finns ett myllrande ekosystem som bryter ner organiskt material, vittrar mineral och betjänar hela biosfären.

Men den naturliga näringsbalansen i jorden rubbas när vi brukar den och det är därför vi måste tillföra naturlig näring för att inte riskera naturens eget kretslopp. Vi måste ge jorden en chans att hålla fukt, näring och syre. En god markstruktur är en investering för ett hållbart jordbruk.

Daggmasken - vår smartaste ingenjör

Daggmasken har en stor betydelse för jordens fruktbarhet. De viktiga små djuren omvandlar inte bara det organiska materialet utan de gräver också mästerliga gångar. Där kan växtrötterna ta sig fram, luften komma in och regnet infiltrera. En fin väv av små hålrum skapas som släpper igenom vattnet ända ner i grundvatten. Daggmaskarna motverkar med andra ord erosion där vattnet istället rinner av på ytan och drar med sig matjorden.

Daggmask

Boosta jorden med hönsgödsel

Det är mullen som försvinner i det moderna jordbruket. Mångfalden och antalet organismer minskar och helheten faller sönder. Daggmaskarna, som vi behöver tonvis av, gillar varken syntetiskt gödning eller bekämpningsmedel. Förutom att det är dyrt med konstgödsel så riskerar man alltså att utarma jorden. Men om jorden är död kan man boosta den med Hönsgödsel. När daggmaskar, bakterier och svampar trivs igen så har den nedåtgående spiralen brutits. Jorden börjar andas, rötterna utvecklas och vattnet stannar kvar i jorden.

Jord ska lukta gott!