Hantering

lastbil ikon

Transport

För att fjäderfägödseln ska fungera som vi önskar måste den hanteras rätt. Ett genomgående krav är att gödseln hålls så torr som möjligt. Därför lagrar vi den i gödselstall. Vid våra transporter täcker transportören containern för att säkerställa att gödseln inte blir utsatt för regn.

Traktor Ikon

Bruka

För att inte ammoniakdelen ska gå förlorad som näring för växterna bör du bruka ned gödseln så snart du spridit den. Nedbrytning kan ske med plöjning, myllning och havring (till exempel vid ogräsrensning).

Observera att du under en växtföljd inte får använda mer än 22 kilo P per hektar i genomsnitt. Vi ser till att köparna av gödsel har tillräckliga arealer för spridning av den mängd gödsel som är aktuell. Behöver du tips på bra maskinstationer eller duktiga personer för hjälp med spridning? Kontakta oss!