Sök
Stäng denna sökruta.

Lista: Blommor som lockar pollinatörer

Pollinatörer dras oftast till blommor som doftar gott, är färgglada och rika på nektar. Din trädgård, balkong eller pallkrage kan förse många pollinatörer med både föda och boplats. 

Det finns ungefär 3000 pollinerande insektsarter i Sverige. Det är allt från bin och fjärilar till flugor och skalbaggar. De vanligaste pollinatörerna är vildbin. Pollinatörer som fjärilar trivs bäst i soliga och skyddande lägen. 

Har du en stor trädgård kan det vara smart att blanda olika sorters växter. Perenner som kommer år efter år, både tidiga och sena blommor, blommande buskar och träd (som bärbuskar och fruktträd) och ettåriga sommarblommor. Då får nyttoinsekterna boende och mat under hela året.

Försök att framförallt plantera inhemska växter och undvik främmande arter som lätt sprider sig och kan bli invasiva. Du kan exempelvis samla ihop lite frön från närområdet för att så i din trädgård.

Växter som pollinatörer älskar!

Perenner

 • Akleja
 • Allium, ex. Ramslök
 • Aster
 • Axveronika, kransveronika, porslinsveronika, strandveronika
 • Backsippa
 • Backtimjan
 • Blodtopp
 • Blågull
 • Blåklocka, karpaterklocka, mjölkklocka
 • Blåsippa
 • Fackelblomster
 • Fetknopp
 • Fingerborgsblomma
 • Fingerört
 • Äkta Förgätmigej
 • Gullviva
 • Humleblomster
 • Iris
 • Jätteverbena
 • Kärleksört
 • Lammöron, blommande sorter
 • Lavendel
 • Ljung, blommande sorter
 • Martorn
 • Nejlika-släktet, tex borstnejlika, såpnejlika
 • Nävor, tex trädgårdsnäva, flocknäva, brunnäva, blodnäva
 • Pion, enkelblommande sorter
 • Prästkrage
 • Purpurmejram
 • Rosenbräcka
 • Rosenmalva, myskmalva
 • Rosenrot
 • Röllika, praktröllika
 • Salvia
 • Smörboll-släktet
 • Stenkyndel
 • Stjärnflocka
 • Stäppsalvia
 • Såpnejlika
 • Taklök
 • Åkervädd
 • Ålandsrot

Ettåriga sommarblommor

 • Kornvallmo
 • Blåklint
 • Rosenskära
 • Zinnia
 • Solros
 • Sommaraster
 • Blåsalvia

Tänk på att bina framförallt föredrar enkla blommor. Så undvik allt för ”fyllda” sorter. 

Kryddväxter

 • Timjan
 • Temynta
 • Salvia
 • Kungsmynta
 • Rosmarin
 • Gräslök

För att ytterligare stötta pollinatörerna kan du placera ut fat med stenar i som du fyller med vatten. Där kan insekterna landa på stenarna och få i sig vätska.

Insektshotell kan du köpa i din lokala trädgårdshandel, och är en utmärkt boplats för trädgårdens insekter.

Invasiva främmande arter

En del arter som tagit sig till Sverige med hjälp av människan kan påverka den biologiska mångfalden negativt och sprider sig allt för effektivt. Typiska exempel är blomsterlupin och jätteloka.

De kan skada inhemska arter, ekosystem och ha en negativ effekt på både jord- och skogsbruk. Vissa arter kan även påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Om invasiva arter finns i din trädgård bör du ha uppsikt över dem. En del är förbjudna att ha i trädgården och du som markägare är ansvarig att bekämpa de arter.

Förbjudna växter

 • Jätteloka
 • Tromsöloka
 • Jättebalsamin
 • Gul skunkkalla
 • Sidenört
 • Syrenslide
 • Gudaträd
 • Smal vattenpest

Främmande växter som kan sprida sig

 • Parkslide
 • Jätteslide
 • Hybridslide
 • Kanadensiskt gullris, höstgullris
 • Blomsterlupin
 • Vresros
 • Spärroxbär
 • Kaukasiskt fetblad
 • Sibriskt fetblad
 • Sjögull
 • Vattenpest

Olämpliga växter

 • Tysklönn
 • Häggmispel
 • Häckberberis
 • Videkornell
 • Rosenoxbär
 • Häckoxbär
 • Armeniskt björnbär
 • Rönnspirera
 • Klasespirera
 • Torpspirera
 • Snöbär
 • Vintergröna
 • Skogsklematis
 • Rysk kornell
 • Spaljéoxbär
 • Lingonoxbär
 • Flockoxbär
 • Parksallat
 • Kvastspirea
 • Häckspirea
 • Blekspirea

Tips & råd om trädgård & plantor

Att så i mars

Under mars kan vi äntligen börja odla ”på riktigt”. Nu passar det att börja direktså, om jorden börjat tina lite såklart. Här är grödorna du

Läs mer »