100% kärlek för din trädgård

Visste du att alla våra gödsel kommer från svenska frigående värphöns och är lämpad för all typ av trädgårdsodling, bär som blommor.

Hönsgödslet är hygieniserad och pelleterad i Sverige helt utan tillsatser. Gödslet tillför mikro- och makronäringsämnen som ökar mullhalten i jorden och som dessutom ger snabb effekt hos grödan. 

Vårt pelleterade hönsgödsel finns i 3 varianter:

Hönsgödsel – Pelleterad, gynnar mikrolivet i jorden och bygger upp mullhalten.

NYHET! Hönsgödsel + Biokol – Biokol bygger upp jordens struktur, gynnar mikrolivet samt binder vatten och näring.

NYHET! Hönsgödsel + Superhumus – Laddad med biostimulanter som är super för din jord och ger växter möjlighet att absorbera endast de näringsämnen de verkligen behöver, bli starkare och vara mer resistenta mot sjukdomar. Binder effektivt CO2 i jorden.

Långtidsverkande gödsel från svenska frigående värphöns

Vår pelleterade hönsgödsel kommer från svenska frigående värphöns och har genomgått värmebehandling och är hygieniserad. Hönsgödsel är en allsidigt långtidsverkande naturgödsel för hela trädgården, som förutom kväve (N), fosfor(P), kalium (K) innehåller kol (C) samt svavel (S).

Hönsgödsel ger snabb effekt på tillväxten. Du tillför också viktiga ämnen för att utveckla mikro- och makronäringsämnena i jorden. Pelletsen strös ut på jorden, blandas ner i jordblandningen eller löses i vatten för gödselvattning. Hönsgödseln bör myllas ner i jorden för att näringen bäst ska komma till nytta.

Innehåller:
N- Kväve:Bra för tillväxt
P-Fosfor:Bra för rotutveckling, frukt och blombildning samt frösättning
K-Kalium:Bra för fruktsättning och motståndskraft mot sjukdomar
C-Kol:Bra för att den ökar jordens vätske- och näringshållande egenskap
S-Svavel:Bra för näringsupptag

Förvalta din jord: alla jordarter går att förbättra. Syftet är att öka jordens chans att hålla fukt, näring och luft i lagom dos. Att konsekvens tillföra organiskt material med näring som te.x hönsgödsel är bra för alla jordar. Att lufta genom att gräva, inte kliva för mycket på jorden och att ”städa” lagom är också bra.

100% SVENSK NATURLIG VARA

Gör så här:
Pallkragar/odlingsbänkar för grönsaker: Blanda ner 2-4 liter pellets per pallkrage/odlingsbänk i hela jordvolymen när jorden görs i ordning för sådd eller plantering. Den högre doseringen för näringskrävande växter som kål, morötter, sallad och lök. Den lägre för te.x baljväxter som ärtor och bönor.

Potatis- och köksträdgård, rabatter m.m: Mylla ner ca. 1-3 dl per m2 innan sådd eller plantering. Underhållsgödsling under sommaren kan göras med ca. 1-2 dl per m2. Den högre doseringen används till mer näringskrävande växter som te.x kålväxter, tomat och gurka.

Jordgubbar: Mylla ner ca. 2 msk/planta på våren. Ge ytterligare 2 msk direkt efter skörd.

Buskar och träd: Beräkna ca. 1 dl per buske och upp till 5 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket för där är rötterna som mest aktiva).
Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.

Grönyta/gräsmatta: Sprid ca. 2 dl per m2 när gräset börjar grönska på våren.

Hönsgödselsoppa: Blanda ut 5 dl i 10 liter vatten. Låt stå några timmar eller helst till nästa dag. Rör om, sila eventuellt lösningen och vattna. Används till sommarblommor i krukor och urnor utomhus, grönsaker i växthus och andra växter med stort behov av näring.

Konsumentkontakt

EkoNatur Sverige AB

Postadress:
Box 673
531 16 Lidköping
E-post: info@ekonatur.se

Pierre Lindskog VD
Tel: 0510-828 28
pierre.lindskog@svenskafoder.se